Asp-produkt.dk

Lette løft af tunge objekter med ASP Produkt

Lette løft af tunge objekter med ASP Produkt

Professionelle inden for bygning og konstruktion, renovering og kloak arbejde ved, hvor stor en belastning, det kan lægge på en medarbejder at skulle løfte store, tunge, og til tider uhåndterlige objekter. Og i netop disse brancher findes der masser af disse objekter – og løftes, skal de som regel. Uanset om det drejer sig om et tungt brønddæksel, fliser af beton, kantsten eller lignende, er det en hård opgave at løfte. Ud over den fysiske belastning af ryg, skuldre og knæ, som i sig selv slider på kroppen, kan man risikere at få placeret sig i en uheldig stilling, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til det at løfte tunge genstande, med mulige permanente skadet til følge. Som arbejdsgiver vil man helst undgå disse risici, da permanente skader og nedslidning fører til uarbejdsdygtige medarbejdere – og i værste fald livslang invalidering som følge af enten nedslidning eller en pludseligt opstået…