vvs Århus

Autoriseret vvs Århus – når opgaverne skal udføres professionelt

Når dit hjem står for at skulle igennem en stor og omfattende renovering, vil badeværelse og køkken typisk udgøre størstedelen af denne renovering. Dette skyldes, at det er hér, der er flest vitale dele i form af rør til vand og gas, udtag til samme i form af vandhaner og gasblus, samt afløb til spildevand og sanitet. Ofte vil man – i forbindelse med en renovering og generel opfriskning af boligen – ønske disse installationer ændret, især hvis de er af ældre dato. Måske skal den gamle gasmåler flyttes, så den bliver usynlig, eller skiftes ud med en nyere model. Man vil måske gerne have udskiftet de gamle rør og sat et nyt armatur på ved køkkenvasken – eller måske skal hele vasken med vandhane og alting flyttes til et nyt sted i køkkenet.

Ved sammenlægning af to lejligheder er det ikke usædvanligt, at de nye beboere ønsker en sammenlægning af køkkenerne, eller eventuelt et køkken og et badeværelse, da de færreste har brug for mere end eet køkken. Og er eens badeværelse en gammel model, vil man nok ønske sig en total renovering, da det som oftest er ønskeværdigt at sætte nye vådrumsmembraner op, og måske opdatere toilettet til en mere vandsparende model.

De fleste vvs opgaver kræver en autoriseret vvs’er

Til netop disse opgaver er det i reglen nødvendigt at tilkalde fagfolk, da det er de færreste vvs opgaver, det er tilladt at udføre selv som lægmand. Med vvs installationer forholder det sig på samme måde som med elektriske installationer; udføres de ikke korrekt, kan de udgøre en fare for dig selv og dine omgivelser. Hvis du eksempelvis selv forsøger dig med at flytte et afløb og trække rør under dit badeværelses gulv, kan det hurtigt ende med vandskader på såvel din egen bolig som din underbos, hvis du bor i etage ejendom. Denne type vandskader tager tid – og er samtidigt meget dyre – at udbedre. Og hvis du selv har udført vvs arbejdet, er det ikke sikkert, at din forsikring vil dække udgifterne til reparation og eventuel genhusning.

Find din professionelle, autoriserede fagmand til vvs i Århus hos Gustafsen VVS

Hvis du leder efter en vvs’er, som udfører sine opgaver med lige stor respekt for din pengepung og miljøet, kan du med fordel henvende dig til Gustafsen VVS. I den familieejede virksomhed finder du udelukkende autoriserede vvs’ere med rutine og erfaring inden for vvs opgaver for private. Læs mere på hjemmesiden gustafsenvvs.dk